За нас

"Дайра - М" ЕООД е създадена в град София през месец май 1991 година и e една от първите счетоводни фирми в България, която в последствие, през месец юни 1992 година става и едно от първите български одиторски дружества.

Основните принципи на фирмата са конфиденциалност, лоялност и отговорност за извършената работа. Ние сме се стремели и ще се стремим да изграждаме нашите отношения чрез добра грижа, висок професионализъм и уважение към клиента и неговите приоритети и потребности.

Нашият екип е създаден от висококвалифицирани специалисти в областите – финансов одит, счетоводство, данъци, право. Всички са с отлична репутация в професионалната и обществена сфера.

Екипът

Магда Вълчева

Мениджър, Одитор