Одиторски услуги

Нашият екип е създаден от висококвалифицирани специалисти в областта на финансов одит.

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Нашите одиторски услуги включват

Независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация

Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз

Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори)

Ограничен преглед на финансови отчети

Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците

Вътрешен одит