Услуги

Ние разбираме важността и значението на добре разработената и организирана финансово-счетоводна система. Ние ще да ви съдействаме за създаването, разработването и поддържането й. Нашите специалисти предоставят счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати, одиторски услуги и данъчни консултации на български и чуждестранни дружества. При предоставяне на услугите нашите счетоводители се съобразяват, както със законовите изисквания, така и с вашите индивидуални потребности.

Ние осигуряваме

Обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в Национален Осигурителен Институт (НОИ)

Попълване и заверяване на трудови и осигурителни книжки на вашия персонал

Текущо информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори по образец

Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите

Консултации относно социалното и здравното осигуряване