Обработка на работни заплати и други услуги свързани с персонала

Въвеждане и обработка на данните за заплатите на вашия персонал със специализиран софтуер

Изготвяне на месечните ведомости за заплатите на п вашите служители, като и социални и здравни осигуровки, данък върху дохода и обезщетения за болнични

Зареждане в онлайн банкирането на всички социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, болнични, както и за заплатите на вашите служители

Уведомяване на Националната агенция за приходите във връзка със сключени, изменени или прекратени от вас трудови договори