за нас структура услуги клиенти контакти
Дайра-М - Структура

 Структура

Ние, Дайра-М сме едно от първите български одиторски дружества в България. Екипът на одиторския ни отдел е съставен от млади и опитни специалисти. Клиентите ни разчитат на нашия професионален опит и на задълбоченото ни познаване, както на българските, така и на международните счетоводни и одиторски стандарти. От своя страна разнообразните сфери на дейност на нашите клиенти, както и техните изисквания и проблеми са една гарантирана основа за придобиване на професионален опит.

Дайра-М е и една от първите счетоводни фирми в България. Счетоводният ни отдел се състои от 6 специалисти, които помагат на клиентите да осъществят своите бизнес цели. Състоянието и качеството на счетоводната система са от изключително значение за управлението на дружеството. Ние сме се стремели и ще се стремим да изграждаме нашите отношения чрез добра грижа, висок професионализъм и уважение към клиента и неговите приоритети и потребности.

Нашият ТРЗ-Отдел предлага услуги по обработката на информация за възнагражденията на персонала на клиентите, осигурявайки му конфиденциалност, точност и коректно съхранение на личните файлове на клиентите.

В Данъчния отдел на Дайра-М работят специалисти – данъчни консултанти, които подпомагат фирмите при планирането на нови дейности и инвестиции, предвиждането на данъчните проблеми и ефективното им решаване. Нашият професионален екип е тясно специализиран, с богат опит в данъчното и трудовото законодателство.Daira-M Ltd. за нас | структура | услуги | клиенти | контакти
2007 © copy rights Web design by Fastcoms Ltd.