за нас структура услуги клиенти контакти
Дайра-М - Контакти

 Контакти

Адрес: 1504 София, ул. Петра 6-8

Тел.: (02) 400 69 00; (02) 400 69 01;   Факс: (02) 400 69 02

E-mail: office@daira-m.com

Лица за контакт
Регистриран одитор Магда Вълчева, управител: (02) 400 69 00
Боряна Арнаудова, преводач: (02) 400 69 19


 Персонални контакти

Росица Дочева
Нина Вълчева
Галина Петрова
Петя Малканова
Наталия Денева
Светослав Каменов

r.docheva@daira-m.com
n.valcheva@daira-m.com
g.petrova@daira-m.com
accountant1@daira-m.com
n.deneva@daira-m.com
s.kamenov@daira-m.com

02 / 400 69 04
02 / 400 69 06
02 / 400 69 07
02 / 400 69 18
02 / 400 69 18
02 / 400 69 16Daira-M Ltd. за нас | структура | услуги | клиенти | контакти
2007 © copy rights Web design by Fastcoms Ltd.