за нас структура услуги клиенти контакти

 За нас

 За фирмата

"Дайра - М" ЕООД е създадена в град София през месец май 1991 година и e една от първите счетоводни фирми в България, която в последствие, през месец юни 1992 става и едно от първите български одиторски дружества. Управител на фирмата е г-жа Магда Вълчева, регистриран одитор с диплома № 79/1992 година.

   

В настоящия момент в дружеството работят 13 квалифицирани счетоводители, помощник одитори и данъчни консултанти. Нашите специалисти притежават достатъчно богат опит и знания, за да Ви бъдем полезни. В дружеството работят висококвалифицирани специалисти с немски и английски език.

Основните принципи на фирмата са конфиденциалност, лоялност и отговорност за извършената работа. Ние сме се стремели и ще се стремим да изграждаме нашите отношения чрез добра грижа, висок професионализъм и уважение към клиента и неговите приоритети и потребности.

   

От ноември 2003, "Дайра - М" е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара в България.

Фирмата разполага с опитни адвокати и работи съвместно с юристи и консултанти.

 Браншове

Нашите клиенти са водещи международни компании и утвърдени български фирми, в следните браншове:

 • Хранително-вкусова промишленост
 • Производство на домакински уреди/бяла техника
 • Текстилна промишленост
 • Реконструкция и модернизация на АЕЦ Козлодуй
 • Продажба на лагери
 • Производство на кабели, кабелно конфекциониране
 • Дистрибуция и търговия с бельо и дамски трикотажни изделия
 • Биотехнологии, клетъчни препарати и производство на медикаменти
 • Изграждане на фасади и инсталация на топло -, шумо- и др. изолации
 • Покупко-продажба на недвижими имоти
 • Проектиране, дизайн, конструкции свързани с проектантската дейност
 • Звукозаписна дейност, сделки с интелектуална собственост и рекламна дейност
 • Строителство
 • Търговски представителства
 • Търговия с автомиячна техника и машини за ремонтни работилници
 • Строителство и обслужване на бензиностанции


Daira-M Ltd. за нас | структура | услуги | клиенти | контакти
2007 © copy rights Web design by Fastcoms Ltd.